0902.593.368

Hiển thị tất cả 12 kết quả

Thiết bị môi trường

16,300,000 

Đệm vi sinh

Đệm vi sinh MBBR

Liên hệ

Đĩa phân phối khí HEYWEL

Đĩa phân phối khí EDI HEYWEL

Liên hệ

Đĩa phân phối khí HEYWEL

ĐĨA PHÂN PHỐI KHÍ HEYWEL MS: 02

Liên hệ

Đĩa phân phối khí HEYWEL

Đĩa phân phối khí RSD 350

Liên hệ

Đĩa phân phối khí LONGTECH

Đĩa thổi khí Longtech 270

Liên hệ

Đĩa phân phối khí Atonny

Mẫu Đĩa phân phối khí Atonny

Liên hệ

Đĩa phân phối khí EDI

Mẫu Đĩa phân phối khí EDI

Liên hệ

Đĩa phân phối khí Range

Mẫu Đĩa phân phối khí Range

Liên hệ

Giá thể vi sinh

Mẫu Giá thể vi sinh

Liên hệ

Tấm lắng lamenla

Mẫu Tấm lắng lamella

Liên hệ

Máy công nghiệp

Thổi khí TSURUMI RSR2-50KS

55,000,000